ADALET'TE FETÖCÜLER TEMİZLENDİ

 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, FETÖ bilançosu çıkardı. HSYK yaptığı çalışmada FETÖ soruşturmaları kapsamında 4 bin 167 hakim ve savcı hakkında çeşitli işlemler yaptığını açıklarken, alınan önlemlerle  Yargı'da personel sıkıntısı yaşanmadığını bildirdi.

 

MİLAT 2014

HSYK tarafından TBMM Darbe Komisyonuna gönderilen yazıda milat olarak 2014 HSYK'sı alınması dikkat çekti. HSYK'nın yeni yapısının bu yıl değiştişiğine dikkat çekilen raporda 2 bin 23 hakim, bin 274 savcı, 697 idari yargı hakimi olmak üzere toplam 3 bin 994 yargı mensubu ile ilgili işlem yapıldığı anlatıldı. Bunlardan 3 bin 659'nun KHK ile görevden atıldıkları da vurgulanan çalışmada bazılarının göreve döndürüldükleri bazıları ile ilgili de işlemler sürdükleri ifade edildi.

 

 

"ADALET'TE FETÖ KRİTERLERİ"

Söz konusu çalışmada haklarında işlem yapılan savcı ve hakimlerle ilgili kriterler de şöyle sıralandı:
 

*ilgililerin adaylığa kabulleri ile başlayan, eğitim merkezi ve Türkiye Adalet Akademisindeki faaliyetleri, 

*hizmet içi eğitim ve yabancı dil eğitimlerine katılımlarına, yurtdışına gönderilmelerine, özel yetkili savcılıklara veya mahkemelere yahut idari görevlere atanmalarına ilişkin bilgiler ile bu görevlendirmelerde ve yine bir silah olarak kullanılan özel yetkili mahkemelere hâkim veya unvanlı olarak, Teftiş Kurulu Başkanlığına, başkan, başkan yardımcısı veya müfettiş sıfatıyla, idari kurumlara tetkik hâkimi, daire başkanı veya yardımcısı, genel müdür veya yardımcısı sıfatıyla v.s. şeklinde yapılan atamalarda dikkate alınan kriterler, 

*özlük dosyalarındaki bilgi ve belgeler, 

*sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları,

*ilgililer hakkında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna intikal eden şikâyet, ihbar, inceleme ve soruşturma dosyaları ile bu dosyalar hakkında verilen kararlar, 

*mahallinde yapılan araştırmalar,

*FETÖ/PDY terör örgütü ile ilintili dosyalarda görev alan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bu dosyalarda yapmış oldukları işlemler ve verdikleri kararlar, 

*örgüt mensuplarının haberleşme için kullandıkları şifreli programlarda yer alan kayıtlar, 

*Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun FETÖ/PDY mensubu oldukları Emniyet Genel Müdürlüğü terörle mücadele birimlerince düzenlenen raporlarla sabit olan örgüt üyeleri hakkında tayin ettiği disiplin cezaları ve muhalefet şerhleri, 

*sosyal çevre bilgileri ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından temin edilen bilgi ile belgeler, 

*ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın niteliği ve isnat edilen suçlamalar ile gözaltı ve tutuklama kararları, 

*soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının ifade ve sorgu tutanakları, 

*itirafçıların beyanları

 

 

HSYK ÜYELERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Öte yandan HSYK'nın 5 üyesinin durumları ile ilgili ayrıca araştırma yapıldığı anlatılan raporda somut bulgu ve bilgilere ulaşıldığı anlatıldı. Raporda Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeleri Şaban IŞIK, Mustafa Kemal ÖZÇELİK, Kerim TOSUN, Ahmet BERBEROĞLU ve Mahmut ŞEN'in durumları HSYK Genel Kurulunda  görüşelerek karara bağlandığı anımsatıldı. 16  Temmuz'da bu üyelerle ilgili kesin karar verdiğine dikkat çekilen çalışmada şöyle denildi:
"Hâkim ve savcı olabilmek için 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 8 inci maddesinin (h) bendi taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak hükmünü, 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ise Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyesi olabilmenin ön şartının hâkimlik mesleğine alınmaya engel bir hâlin olmaması hükmünü içermekle, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeleri Şaban IŞIK, Mustafa Kemal ÖZÇELİK, Kerim TOSUN, Ahmet BERBEROĞLU ve Mahmut ŞEN hakkında Anayasayı ihlal, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan ve silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olma suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı anlaşılmakla, aynı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince bahse konu soruşturma nedeniyle ilgililerin bulundukları hâl üzerine görevlerine devam etmelerinin yargının saygınlığına, tarafsızlığına ve güvenirliliğine zarar vereceği kanaati ve Yüksek Kurul üyeliği şartlarını iş bu görevin icrası esnasında kaybettiklerinin tespitiyle Yüksek Kurul üyeliklerinin sona erdirilmesine oy birliğiyle, 16/07/2016 tarihinde karar verilmiştir. "

 

 

 

AVAZTÜRK / Ali Çavuş