Değerli okurlar bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci mad. 350,362,381 No.lu V.U.K. Genel Tebliğiyle bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin yani 1. sınıf veya tüzel kişiliğe haiz mükellefler aylık BA (Mal ve hizmet alımları  BELGE ALIM  ) ile; BS (Mal ve Hizmet satışlarını BELGE SATIŞ) bildirimi 2010 yılından itibaren aylık yapmak zorunluluğu getirilmiştir.

Bilanço esasına göre defter tutan  vergi mükellefleri ay içerisinde almış olduğu Mal ve Hizmet Alımları (BA) ve satmış olduğu mal ve hizmet satışları  (BS) Bir kişi veya kurumdan yapılan alış ve/veya satışlarda aylık Bir kişi veya kurum birden fazla belge olması halinde  belge bazında değil, belge adet sayısı ve belgelerin toplam tutarı 5000 TL üzerindekiler yazılarak beyanı  yapılacaktır.

Bu bildirimden mükelleflerin büyük bir çoğunluğunun bilgisi ya yok yada yeterli bir bilgiye sahip olmadığı bilinmektedir. Mükellef malını alır veya satar sadece kendine vergi çıktığında onu inceler. BA/BS nedir neye yarar Alınan belgeleri Mal aldığı firma beyan etmiş mi etmemiş mi, etmedi ise benim ne suçum var diyerek işin içinden sıyrılıp çıkmak ister. Ancak Bilmediği bir şey var ki KDV kanunun Müteselsil sorumluluk sebebiyle sorumlu olduğudur.

İşte biz Muhasebeci Mali müşavirler artık tüm belgeleri meslektaşlar arasında kurduğumuz iletişime dayalı olarak mutabakat zaptıyla doğruluğunu teyit etmek isteriz. Ancak muhasebeci mali müşavirlerinde böyle bir zorunluluğu olmadığı halde sırf mükellefe zarar gelmesin diye çırpınır dururuz. Sağolsun gelir idaresi başkanlığı da bizim Bildirdiğimi BA/BS beyannamelerinden de takip eder arada hangi mükellef beyanını tam yapmış vergi kaçırmamış veya beyanını tam yapmamış.

Bu BA/BS beyannamelerini her hazırladığımda mesleğe başladığım 1986 yılı gelir aklıma... O zaman Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yapılmakta idi. Arkadaşlarıma sohbet esnasında söylediğim “Keşke devlet bir köprü parasını da vergi dairesi alt yapısına harcasa da, sahtekarlık veya kaçakçılık yapan mükellefleri bitirse”. Şimdi bazı okurlar diyecek ki hayırdır vergi azda biraz daha mı çıkarttırmak istiyorsunuz  Asla öyle bir şey aklımdan geçmemiştir. Bilakis dürüst mükelleflerin üstündeki vergi yükü azalacaktır. Sebebi ise Vergi maliyettir kimse buna itiraz etmez her mükellef dürüstçe aldığını veya sattığını beyan ederse vergi oranları aşağı çekilir. Her mükellef sattığı malı hangi şahsa veya kuruma verdi ise BS olarak bilgisayar aracılığı ile Gelir idaresi Veri merkezine aktardığında, Malı alan firmada aynı bilgileri BA olarak  aynı bilgileri aktardığında bilgisayarlar aracılığı ile Evrak bazında mal bedeli üzerinden  kontrol yapılır. Kim Hangi firma sahte beyan yaptı anında ortaya çıkar. Tabi ki bu konuda Bilgisayar programcıları / yazılımcıları bu işin üstüne yönlendirilip, sıkı bir denetimle Türkiye de bir tane mükellef dahi bu işe tevassud edemez.  Bu sayede  ne dürüst mükellef zan altında kalır ne de Gelir idaresi başkanlığı  o kadar denetim yapmasına gerek kalır. Muhasebeci mali müşavirler Gerçek mesleğine dönerek, mükellefe yapması gereken danışmanlığını yapar.